Javno naročilo: Rekonstrukcija lokalne ceste na Brje

datum: 01.07.2016
kategorija: Javna naročila

Občina Ajdovščina vabi zainteresirane ponudnike k oddaji ponudbe na javno naročilo Rekonstrukcija lokalne ceste na Brje.

 Javno naročilo Rekonstrukcija lokalne ceste na Bjre je objavljeno na portalu javnih naročil - direktna povezava, pod številko JN003273/2016-B01 , objavljeno 2. 7. 2016. 

Rok za oddajo ponudbe je 18. 7. 2016, do 9. ure.  

Ponudniki lahko zastavljajo vprašanja naročniku le pisno, preko Portala javnih naročil, do vključno 11. 7. 2016 do 12. ure.

Razpisna dokumentacija za javno naročilo Rekonstrukcija lokalne ceste na Brje

Gradbena situacija 1 

Gradbena sitacija 2 

Gradbena situacija 3

Popis del 

Tehnično poročilo 

ESPD obrazec

Obrazec docx