Javno naročilo: Rekonstrukcija vrtca na Colu

datum: 29.01.2016
kategorija: Javna naročila

Občina Ajdovščina objavlja javno naročilo za rekonstrukcijo vrtca na Colu.

Občina Ajdovščina vabi zainteresirane ponudnike k oddaji ponudbe na javno naročilo Rekonstrukcija vrtca na Colu.

Javno naročilo je objavljeno na portalu javnih naročil.

Oznaka naročnika: 4301 - 2/2016.

Ponudniki lahko postavljajo vprašanja in komunicirajo z naročnikom le pisno, preko portala javnih naročil. Naročnik bo do 16. 2. 2016 odgovoril na vprašanja, ki bodo zastavljena do vključno 12. 2. 2016.

Razpisna dokumentacija - rekonstrukcija vrtca na Colu

Popis del

PZI arhitektura

PZI električne instalacije

PZI načrti električnih inštalacij in elektične opreme

PZI gradbene konstrukcije

PZI strojne inštalacije - vodovod in kanalizacija

PZI sestava konstrukcij

PZI sheme

PZI tehnično poročilo

Studia PV 

POPRAVEK 13. člena razpisne dokumentacije

POPRAVEK popisa del, 15. 2. 2016