Natečaj za urejanje Ceste 5. maja

datum: 15.06.2016
kategorija: Javna naročila

Občina Ajdovščina objavlja javni, projektni, odprti, anonimni, enostopenjski natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve in izbiro izvajalca za izdelavo projektne dokumentacije za urbanistično, arhitekturno in krajinsko urejanje javnih površin območja Ceste 5. maja v Ajdovščini.

 A.    BESEDILO NATEČAJA:

1. Naročnik in razpisovalec projektnega natečaja:

Občina Ajdovščina, Cesta 5.maja 6a, 5270 Ajdovščina;

Tel. 05/365-91-10, fax: 05/365-91-33,

e-naslov:obcina@ajdovscina.si 

(http://www.ajdovscina.si/javna_narocila_in_razpisi/javna_narocila/)

2. Vrsta in predmet natečaja:

Javni, projektni, odprti, anonimni, enostopenjski natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve in izbiro izvajalca za izdelavo projektne dokumentacije za urbanistično, arhitekturno in krajinsko urejanje javnih površin območja Ceste 5. maja v Ajdovščini. 

3. Podatki o nagradnem skladu:

Višina zneskov nagrad v bruto bruto vrednostih:

-          1. nagrada             3.000,00 EUR

-          2. nagrada             2.000,00 EUR

-          3. nagrada             1.000,00 EUR

4. Natečajni roki:

- začetek: sreda, 15. 6. 2016; 

- rok za postavljanje vprašanj do petka, 12. 8. 2016; 

- oddaja natečajnih elaboratov: ponedeljek, 22. 8. 2016; 

- odločitev o izbiri in zaključno poročilo: predvidoma 16. 9. 2016; 

- razstava: september, oktober 2016.  

5. Podatki o prevzemu natečajnega gradiva:

Natečajno gradivo se prevzame preko povezave s portala javnih naročil na spletni strani Občine Ajdovščina: http://www.ajdovscina.si/javna_narocila_in_razpisi/javna_narocila/.

6. Rok za oddajo natečajnega elaborata:

Natečajni elaborati morajo biti predani na vložišče Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina, do ponedeljka, 22. 8. 2016 do 15. ure, ne glede na način dostave (osebno, dostavne službe, pošta).

7. Naslov za oddajo natečajnih elaboratov:

Vložišče Občine Ajdovščina, Cesta 5.maja 6a, 5270 Ajdovščina. 

8. Imena članov ocenjevalne komisije, poročevalcev in skrbnikov:

-          Predsednik: Tadej Beočanin, župan Občine Ajdovščina

-          Član: Viljem Fabčič univ.dipl.inž.arh.

-          Član: Irena Raspor univ.dipl.inž.arh.

-          Član: Alenka Čadež Kobol dipl.ekon..

-          Član: Marica Žen Brecelj univ.dipl.inž.arh.

 

-          Poročevalki in skrbnici: Špela Praček univ.dipl.inž.gr., Marica Žen Brecelj univ.dipl.inž.arh.

Ocenjevalna komisija lahko za obravnavo in vrednotenje posebnih strokovnih vprašanj povabi k sodelovanju tudi druge dodatne svetovalce ali izvedence za posamezno strokovno področje.

 

Številka: 43028-45/2016

Datum:   25. 5. 2016

ŽUPAN

TADEJ BEOČANIN l.r.

Natečajno gradivo 

C040362.JGW

c220310.tfw

c220311.tfw

D. Ajdovščina_Cesta 5.maja_širše_geodetski posnetek.dwg

D. C. 5.maja_C040362.jpg  

D. C.5.maja_c220310.jpg

D. C.5.maja_c220311.jpg

D. C.5.maja_C2203111.jpg

D. C.5.maja_eVRD_SZ_Ajdovscina_2008_02_00

D. C.5.maja_Zeleni sistem Ajdovščine_Maja Simoneti-LUZ_1995

D. Obhodna pot Castre_1993

D. Svetozar Križaj_Aleja pomembnih Ajdovcev.pdf

D. ZVKD OE NG_Ajdovščina-izsek