Javno naročilo: Športno igrišče v Podkraju

datum: 21.06.2016
kategorija: Javna naročila

Občina Ajdovščina vabi zainteresirane ponudnike k oddaji ponudb na javno naročilo Športno igrišče v Podkraju.

Javno naročilo Športno igrišče v Podkraju je objavljeno na portalu javnih naročil - direktna povezava, pod številko JN002909/2016-B01, objavljeno 21. 6. 2016. 

Rok za oddajo ponudbe je 28. 7. 2016, do 10. ure.  

Ponudniki lahko zastavljajo vprašanja naročniku le pisno, preko Portala javnih naročil, do vključno 19. 7. 2016.

Razpisna dokumentacija JN Športno igrišče v Podkraju    

Popis del 

Projektna dokumentacija

Vzorec pripravljenega ESPD obrazca ((informativna dokumentacija ponudnikom; ni obvezna priloga)