Javno naročilo Prizidek mrliške vežice v Dobravljah

datum: 11.05.2016
kategorija: Javna naročila

Občina Ajdovščina vabi zainteresirane ponudnike k oddaji ponudb na javno naročilo Prizidek mrliške vežice v Dobravljah.

Javno naročilo Prizidek mrliške vežice v Dobravljah je objavljeno na portalu javnih naročil - direktna povezava, pod številko JN001166/2016-B01, objavljeno 11. 5. 2016. 

Rok za oddajo ponudbe je 2. 6. 2016, do 10. ure.  

Ponudniki lahko zastavljajo vprašanja naročniku le pisno, preko Portala javnih naročil, do vključno 25. 5. 2016.   

Razpisna dokumentacija 

Načrti - mrliška vežica v Dobravljah 

Popis del 

Vzorec pripravljenega ESPD obrazca (informativna dokumentacija ponudnikom; ni obvezna priloga)