Nadgradnja čistilne naprave Col

datum: 31.03.2016
kategorija: Javna naročila

Občina Ajdovščina vabi zainteresirane ponudnike k oddaji ponudb na javno naročilo Nadgradnja čistilne naprave Col. ROK ZA ODDAJO PONUDB PODALJŠAN DO 17. 5. DO 9. URE.

  Javno naročilo Vzdrževanje gozdnih cest v občini Ajdovščina v letu 2016 je objavljeno na portalu javnih naročil, pod številko JN2235/2016, dne 30. 3. 2016. 

Rok za oddajo ponudbe je 6. 5. 2016, do 9. ure. ROK ZA ODDAJO PONUDBE JE PODALJŠAN DO 17. 5. DO 9. URE: povezava na objavo o spremembah rokov na portalu javnih naročil .

Dne 12. 4. 2016 ob 9. uri bo na sedežu Občine Ajdovščina potekal sestanek med naročnikom ter zainteresiranimi ponudniki, nato pa bo možen tudi ogled lokacije. 

Ponudniki lahko zastavljajo vprašanja naročniku le pisno, preko Portala javnih naročil, do vključno 21. 4. 2016. 

Razpisna dokumentacija 

Priloge: 

Priloga 1 - obstoječe stanje ČN Col 

Priloga 2 - obstoječ električni priključek ČN Col 

Priloga 3 - prerezi - obstoječe stanje 

Priloga 4 - elektroenergetsko soglasje

Priloga 5 - sanacija - ČN Col 

Projektna naloga - nadgradnja ČN Col

Zapisnik informativnega sestanka s ponudniki (12. 4. 2016) 

Naročnik objavlja popravek razpisne dokumentacije in projektne naloge, številka objave: JN000414/2016-K01: 

Popravek razpisne dokumentacije - ČN Col 

Popravek projektne naloge - ČN Col 

 

Priloga 6 - uporabno dovoljenje 

Priloga 7 - gradbeno dovoljenje 

Priloga 8 - Emšer - armaturni načrt