Ureditev med Ulico Quiliano in Vilharjevo ulico

datum: 22.04.2016
kategorija: Javna naročila

Občina Ajdovščina vabi zainteresirane ponudnike k oddaji ponudb na javno naročilo Ureditev med Ulico Quiliano in Vilharjevo ulico.

Javno naročilo Ureditev med Ulico Quiliano in Vilharjevo ulico je objavljeno na portalu javnih naročil, pod številko JN000621/2016-B01, objavljeno 22. 4. 2016. 

Objava javnega naročila 

Rok za oddajo ponudbe je 12. 5. 2016, do 10. ure.  

Ponudniki lahko zastavljajo vprašanja naročniku le pisno, preko Portala javnih naročil, do vključno 5. 5. 2016.   

Razpisna dokumentacija 

Detajl stebrička ograje 

Gradbena situacija 

Ograja na mostu 

Ograja pešpoti 

Prerez A_A

Prerez B_B

Prerez C_C

Prometna situacija 

Rekonstrukcija NN omrežja 

Situacija komunalnih vodov 

Zakoličbena situacija 

Popis del