Javno naročilo Izbor izvajalske organizacije programa Mladost na burji

datum: 13.01.2020
kategorija: Javna naročila

Naročnik vabi zainteresirane ponudnike k oddaji ponudbe za javno naročilo Izbor izvajalske organizacije programa Maldost na burji.

Javno naročilo Izbor izvajalske organizacije programa Mladost na burji je objavljeno na portalu  javnih naročil pod zap. št. JN000127/2020-W01, z dne 13. 1. 2020.

Rok za oddajo ponudb je do 24. 1. 2020, do 9. ure. Ponudbo je potrebno oddati v elektronski obliki v informacijski sistem e-JN.

Ponudniki lahko z naročnikom komunicirajo le pisno, prek oportala javnih naročil, do 20. 1. 2020, do 12. ure.

Dokumentacija JN

Projektna naloga

ESPD