Javno naročilo Izgradnja komunalne infrastrukture v PC Pod železnico - 3. faza

datum: 19.09.2019
kategorija: Javna naročila

Naročnik vabi zainteresirane ponudnike k oddaji ponudbe za javno naročilo Izgradnja komunalne infrastrukture v PC Pod železnico - 3. faza.

LOGOTA ZA ireno-page-001.jpg                                                                       

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Javno naročilo Izgradnja komunalne infrastrukture v PC Pod železnico - 3. faza je objavljeno na portalu javnih naročil pod št. JN006509/2019-B01, z dne 19. 9. 2019.

Rok za oddajo ponudbe je do 14. 10. 2019, do 9. ure. Ponudbo je potrebno oddati v elektronski obliki preko informacijskega sistema e-JN.

Ponudniki lahko z naročnikom komunicirajo le pisno, preko portala javnih naročil, do 7. 10. 2019, do 12. ure.

Dokumentacija JN

Načrti

Popisi

ESPD

Obrazci Word

Naročnik objavlja popravek popisov:

Popisi - popravek