Javno naročilo Izgradnja kanalizacije ter hišnih priključkov Kukovže

datum: 20.09.2019
kategorija: Javna naročila

Naročnik vabi zainteresirane ponudnike k oddaji ponudbe za javno naročilo Izgradnja kanalizacije ter hišnih priključkov Kukovže

Javno naročilo Izgradnja kanalizacije ter hišnih priključkov Kukovže je objavljena na portalu javnih naročil pod št. JN006570/2019-W01, z dne 20. 9. 2019.

Rok za oddajo ponudbe je do 10. 10. 2019, do 9. ure. Ponudbo je potrebno oddaji v elektronski obliki preko informacijskega sistema e-JN.

Ponudniki lahko z naročnikom komunicirajo le pisno, preko portala javnih naročil, do 3. 10. 2019, do 12. ure.

Dokumentacija JN

Detajl črpališča

Situacija - popravek

Popisi

ESPD

Obrazci Word