Javno naročilo Dobava in montaža opreme v okviru operacije "Kolesarksa veriga na podeželju".

datum: 01.10.2021
kategorija: Javna naročila

Nročnik vabi zainteresirane ponudnike k oddaji ponudbe v ponovljenem postopku oddaje javnega naročila za Dobavo in montažo opreme v okviru operacije "Kolesarks veriga na podeželju".

 Logo 4301-25/2021

 

Javno naročilo Dobava in montaža opreme v okviru operacije "Kolesarska veriga na podeželju" je objavljena na portalu javnih naročil pod zap. št. JN006719/2021-W01, z dne 1. 10. 2021.

Operacija sodelovanja LAS "Kolesarska veriga na podeželju" je sofinancirana s sredstvi Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja preko Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014 - 2020 / ukrep LEADER 7 podukrep 19.3.

Rok za predložitev ponudb je 14. 10. 2021, do 9. ure. Ponudbe je potrebno predložiti v elektronski obliki, preko informacijskega sistema eJN.

Ponudniki lahko z naročnikom komunicirajo le pisno, preko portala javnih naročil, do 7. 10. 2021, do 12. ure.

Dokumentacija JN

Obrazci dokumentacije

ESPD