Priložnostno skupno javno naročilo Storitve zavarovanja za obdobje od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2025

datum: 22.09.2021
kategorija: Javna naročila

Naročnik vabi zainteresirane ponudnike k oddaji ponudbe za priložnostno skupno javno naročilo Storitve zavarovanja za obdobje od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2025.

Javno naročilo Storitve zavarovanj za obdobje od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2025, je bilo poslano v objavo na portal javnih naročil ter na uradni list EU dne 22. 9. 2021, ter objavljen pod št. JN006546/2021-B01, z dne 24. 9. 2021, ter v TED, št. 2021/S 187-486935.

Rok za oddajo ponudbe je do 29. 10. 2021, do 9. ure. Ponudbe je potrebno oddati v elektronski obliki, preko informacijskega sistema e-JN.

Ponudniki lahko z naročnikom komunicirajo le pisno, v skladu z določili dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, ter preko portala javnih naročil, do 19. 10. 2021, do 12. ure.

Dokumentacija JN

Obrazci dokumentacije

ESPD

Naročnik objavlja popravek Dokumentacije JN in obenem ponudnike obvešča, da je rok za sprejem ponudb podaljšal do 5. 11. 2021, do 9. ure, zaradi česar je spremenjen tudi rok za odpiranje ponudb na 5. 11. 2021, ob 9.05, kot izhaja iz objave JN006546/2021-K01.

Popravek Dokumentacije JN