Javno naročilo Nakup različne računalniške in druge elektronske opreme

datum: 29.12.2021
kategorija: Javna naročila

Naročnik vabi zainteresirane ponudnike k oddaji ponudbe za javno naročilo Nakup različne računalniške in druge elektronske opreme.

Javno naročilo Nakup različne računalniške in druge elektronske opreme je objavljen na portalu javnih naročil pod št. objave JN008794/2021-W01, z dne 29. 12. 2021.

Rok za oddajo ponudbe je do 14. 1. 2022, do 9. ure. Ponudbo je potrebno oddati v elektronski obliki, v informacijski sistem eJN.

Ponudniki lahko z naročnikom komunicirajo le pisno, preko portala javnih naročil, do 11. 1. 2022, do 12. ure.

Dokumentacij JN

Tehnične specifikacije ponujene opreme

Obrazci ponudbe

ESPD