Javno naročilo Vzdrževanje gozdnih cest v letu 2022

datum: 24.03.2022
kategorija: Javna naročila

Naročnik vabi zainteresirane ponudnike k oddaji ponudbe za javno naročilo Vzdrževanje gozdnih cest v letu 2022.

Javno naročilo Vzdrževanje gozdnih cest v letu 2022 je objavljeno na portalu javnih naročil pod zap. št. JN001815/2022-W01, z dne 23. 3 .2022.

Rok za oddajo ponudbe je do 13. 4. 2022, do 9. ure. Ponudbo je potrebno oddati v elektronski obliki, v informacijski sistem e-JN.

Ponudniki lahko z naročniki komunicirajo le pisno, preko portala javnih naročil, do 6. 4. 2022, do 12. ure.

Dokumentacija JN