Javno naročilo Izvajanje gradbenega nadzora in del koordinatorja za varnost in zdravje pri investiciji Gradnja komunalne infrastrukture v Poslovno ekonomski coni Ajdovščina - širitev Gobi

datum: 12.02.2024
kategorija: Javna naročila

Naročnik vabi zainteresirane ponudnike k oddaji ponudbe za javno naročilo Izvajanje gradbenega nadzora in del koordinatorja za varnost in zdravje pri investiciji Gradnja komunalne infrastrukture v Poslovno ekonomski coni Ajdovščina - širitev Gobi.

Javno naročilo Izvajanje gradbenega nadzora in del koordinatorja za varnost in zdravje pri investiciji Gradnja Komunalne infrastrukture v Poslovno ekonomski coni Ajdovščina - širitev Gobi je objavljeno na portalu javnih naročil pod zap. št. JN000774/2024-SL1/01, z dne 12. 2. 2024.

 

Logo 4301-6/2024

 

Projekt je sofinanciran s strani Republike Slovenije, Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj v okviru izvajanja Programa razvojnih spodbud za obmejna problemska območja v obdobju 2022-2025 (št. 30301-1/2022/3, z dne 10. 2. 2022), cilj ukrepa: "Izgradnja in širitev poslovnih con".

 

Rok za oddajo ponudb je do 29. 2. 2024, do 9. ure. Ponudbo je potrebno oddati v elektronski obliki, v informacijski sistem eJN.

Ponudniki lahko z naročnikom kumunicirajo le pisno, preko portala javnih naročil, do 22. 2. 2024, do 12. ure.

Dokumentacija JN