Javno naročilo Popravilo šotora na Predmeji, poškodovanega po neurju

datum: 08.04.2024
kategorija: Javna naročila

Naročnik zabi zainteresirane subjekte k oddaji ponudbe za javno naročilo Popravilo šotora na Predmeji, poškodovanega po neurju.

Javno naročilo Popravilo šotora na Predmeji, poškodovanega po neurju, je objavljeno na porlatu javnih naročil, pod zap. št. JN002246/2024-SL1/01, z dne 8. 4. 2024.

Rok za oddajo ponudbe je do 23. 4. 2024, do 9. ure. Ponudbe je potrebno oddati v elektronski obliki, preko informacijskega sistema eJN.

Ponudniki lahko z naročnikom komunicirajo le pisno, preko portala javnih naročil, do 18. 4. 2024, do 12. ure.

Dokumentacija JN