DatumNaslov
13.11.2023Javno naročilo za prenovo Lavričeve ulice
20.10.2023Javno naročilo za novogradnjo športnega parka Skrilje
20.10.2023Javno naročilo za izvajanje del nadzornega inženirja in koordinatorja VZD za izvedbo projektov &"Vodovod Stomaž&" in &"Odvajanje in čiščenje odpadnih vod Stomaž&"
05.09.2023Javno naročilo za izgradnjo pločnika v PC Gojače - 2. faza
17.08.2023Javno naročilo za gradnjo komunalne infrastrukture v Poslovno ekonomski coni Ajdovščina - širitev zahod
04.07.2023Javno naročilo za izgradnjo kanalizacije in hišnih priključkov Plače
03.07.2023Javno naročilo za ozelenitev javnih površin v Ajdovščini in njeni okolici - FAZA 2
29.06.2023Javno naročilo za izdelavo konservatorskega načrta za spomenik Ajdovščina - Pilonova galerija (EID: 1 - 24865)
08.06.2023Javno naročilo za zamenjavo sistema razsvetljave na OŠ Col in OŠ Dobravlje - energetska prenova
01.06.2023Javno naročilo za vzpostavitev upravljavsko operativno - komunikacijskega centra
15.05.2023Nabava osebnega električnega vozila
18.04.2023Javno naročilo za dobavo in montažo opreme prostora doživetij pekarske in mlinarske tradicije
31.03.2023Javno naročilo za vzdrževanje gozdnih cest v letu 2023
17.02.2023Javno naročilo Izbor izvajalske organizacije programa Mladost na burji
03.02.2023Javno naročilo za razširitev poslovne cone Črniče - Gradnja komunalne infrastrukture v poslovni coni Črniče
26.01.2023Javno naročilo Izbor izvajalske organizacije programa Mladost na burji
13.01.2023Javno naročilo za Gradnjo komunalne infrastrukture v poslovno ekonomski coni Ajdovščina - širitev vzhod in širitev zahod - rekonstrukcija strojnega predzgoščanja in dehidracija blata
12.01.2023Javno naročilo Izbor izvajalske organizacije programa Mladost na burji
08.12.2022Javno naročilo za izdelavo projektne dokumentacije ter pridobitev gradbenega dovoljenja za gradnjo protipoplavnih ukrepov na reki Vipavi na območju obrtne cone Batuje
06.12.2022Javno naročilo Dobava in montaža opreme Prostora doživetij pekarske in mlinarske tradicije
<< 123456789 >>