DatumNaslov
18.06.2024Ponovitev javnega naročila Pilonova galerija - 5-zvezdična zakladnica umetnosti, vzdrževalna dela na objektu.
12.06.2024Javno naročilo Sanacija strehe na osnovni šoli v Lokavcu
11.06.2024Javno naročilo vzdrževanje gozdnih cest v letu 2024
10.06.2024Javno naročilo Vzpostavitev protivetrne zaščite na območju občine Ajdovščina
06.06.2024Javno naročilo Nogometni stadion - ureditev razsvetljave in vzdrževanje objekta
31.05.2024Javno naročilo Izbor izvajalske organizacije programa Mladost na burji
28.05.2024Javno naročilo Priključek na cesto Kamp Cigoj
27.05.2024Javno naročilo Pilonova galerija - 5-zvezdična zakladnica umetnosti - turistični produkti in digitalizacija
09.05.2024Javno naročilo Preplastitev cest v letu 2024 v Občini Ajdovščina
09.05.2024Javno naročilo Novogradnja komunalne infrastrukture za večstanovanjsko sosesko &"Pod Višnjami&"
06.05.2024Javno naročilo Pilonova galerija – 5-zvezdnična zakladnica umetnosti, vzdrževalna dela na objektu
30.04.2024Javno naročilo vzdrževanje gozdnih cest v letu 2024
11.04.2024Javno naročilo Distribucija medijskih vsebin
08.04.2024Javno naročilo Popravilo šotora na Predmeji, poškodovanega po neurju
27.03.2024Javno naročilo Urejanje površin na območju reke Hubelj in potoka Lokavšček v občini Ajdovščina
22.03.2024Javno naročilo Izdelava projektne dokumentacije za namakalni sistem
19.03.2024Javno naročilo Oprema za večnamensko gimnastično dvorano
15.03.2024Javno naročilo Izdelava prometne študije, kapacitetne analize in IDZ za Poslovno cono Gojače
12.03.2024Javno naročilo Kastra - Ureditev stolpa 8 v Ajdovščini
08.03.2024Distribucija medijskih vsebin
123456789 >>