Javno naročilo Urejanje površin na območju reke Hubelj in potoka Lokavšček v občini Ajdovščina

datum: 08.03.2024
kategorija: Javna naročila

Naročnik vabi zainteresirane ponudnike k oddaji ponudbe za javno naročilo Urejanje površin na območju reke Hubelj in potoka Lokavšček v občini Ajdovščina.

Logo 4301-7/2024

Javno naročilo Urejanje površin na območju reke Hubelj in potoka Lokavšček v občini Ajdovščina je bilo dne 8. 3. 2024 poslano v objavo na portal javnih naročil, ter bilo objavljeno pod zap. št. JN001431/2024-SL01/01, z dne 11. 3. 2024, pri čemer je razdeljeno na dva sklopa, in sicer:

  • SKLOP 1: Priprava idejnih rešitev in strokovnih podlag za renaturacijo poplavnega območja ob reki Hubelj (DS1, Aktivnost 1.1);
  • SKLOP 2:Priprava projektne dokumentacije za izvedbo brvi in ureditev sotočja Hublja in Lokavščka (DS1, Aktivnost 1.2).

Aktivnost se izvaja v okviru kapitalizacijskega projekta GRENNAT, ki je sofinanciran s strani Evropske unije, v okviru Programa Interreg VI-A Italija-Slovenija 2021-2027.

Rok za oddajo ponudbe je do 22. 3. 2024, do 9. ure. Ponudbe je potrebno oddati v elektronski obliki, preko informacijskega sistema eJN.

Ponudniki lahko z naročnikom komunicirajo le pisno, preko portala javnih naročil, do 18. 3. 2024, do 12. ure.

Dokumentacija JN

 

Naročnik je objavil popravek Dokumentacije JN, objavljen na portalu javnih naročil pod zap. št. JN001431/2024-SL1/01-P01, z dne 12. 3. 2024.

Popravek Dokumentacije JN

 

Naročnik je z odločitvijo o ustavitvi postopka št. 4301-7/2024-9, z dne 19. 3. 2024, ustavil predmetni postopek oddaje javnega naročila.

 

Projektni partnerji 4301-7/2024