Javno naročilo Oprema za večnamensko gimnastično dvorano

datum: 19.03.2024
kategorija: Javna naročila

Naročnik vabi zainteresirane ponudnike k oddaji ponudbe za javno naročilo Oprema za večnamensko gimnastično dvorano.

Javno naročilo Oprema za večnamensko gimnastično dvorano je objavljeno na portalu javnih naročil, pod zap. št. JN001678/2024-SL1/01, z dne 18. 3. 2024.

Rok za oddajo ponudb je do 8. 4. 2024, do 9. ure. Ponudbo je potrebno oddati v elektronski obliki, preko informacijskega sistema eJN.

Ponudniki lahko z naročnikom komunicirajo le pisno, preko portala javnih naročil, do 29. 3. 2024, do 12. ure.

Dokumentacija JN

 

Naročnik je objavil popravek popisov ter detajl načrta opreme,kot izhaja iz objave št. JN001678/2024-SL1-/01-P01, z dne 2. 4. 2024.

Objava popravka in detajla