Javno naročilo za gradnjo parka za druženje in šport Vrtovče

datum: 13.10.2022
kategorija: Javna naročila

Naročnik vabi zainteresirane ponudnike k oddaji ponudbe za gradnjo parka za druženje in šport Vrtovče. 

 

Javno naročilo za gradnjo parka za druženje in šport Vrtovče je bilo objavljeno na portalu javnih naročil pod številko  JN006969/2022-W01 z dne 13.10.2022. 

Rok za oddajo ponudb je 14.11.2022 do 9.00 ure. Ponudbe je potrebno oddati v elektronski obliki preko informacijskega sistema eJN. 

Ponudniki lahko komunicirajo z naročnikom le preko portala javnih naročil do 7.11.2022 do 12.00 ure. 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

ZA OBJAVO.zip