Javno naročilo Investicijsko vzdrževanje LC Šmarje - Zavino

datum: 16.06.2022
kategorija: Javna naročila

Naročnik vabi izainteresirane ponudnike k oddaji ponudbe za javno naročilo Investicijsko vzdrževanje LC Šmarje - Zavino.

Javno naročilo Investicijsko vzdrževanje LC Šmarje - Zavino je objavljeno na portalu javnih naročil pod zap št. JN004118/2022-W01, z dne 15. 6. 2022.

Rok za oddajo ponudb je do 30. 6. 2022, do 9. Ponudbo je potrebno oddati v elektronski obliki, preko informacijskega sistema e-JN.

Ponudniki lahko z naročnikom komunicirajo le pisno, preko portala javnih naročil, do 23. 6. 2022, do 12. ure.

Dokumentacija JN