Javno naročilo Kanalizacija Podkraj

datum: 16.06.2022
kategorija: Javna naročila

Naročnik vabi zainteresirane ponudnike k oddaji ponudbe za javno naročilo Kanalizacija Podkraj.

Javno naročilo Kanalizacija Podkraj je objavljena na portalu javnih naročil pod zap. št. JN004123/2022-W01, z dne 16. 6. 2022.

Rok za oddajo ponudb je do 5. 7. 2022, do 9. ure. Ponudbe je potrebno oddati v elektronski obliki, v informacijski sistem e-JN.

Ponudniki lahko z naročnikom komunicirajo le pisno, preko portala javnih naročil, do 27. 6. 2022, do 12. ure.

Dokumentacija JN