Javno naročilo za gradnjo rekreacijsko športnega parka Male Žablje

datum: 17.10.2022
kategorija: Javna naročila

Naročnik vabi zainteresirane ponudnike k oddaji ponudbe za gradnjo rekreacijsko športnega parka Male Žablje. 

 

Javno naročilo za gradnjo rekreacijsko športnega parka Male Žablje je bilo objavljeno na portalu javnih naročil  pod številko JN007011/2022-W01 z dne 14.10.2022. 

 

Rok za oddajo ponudb je 3.11.2022 do 9.00 ure. Ponudbe je potrebno oddati v elektronski obliki preko informacijskega sistema eJN. 

 

Ponudniki lahko komunicirajo z naročnikom le elektronsko prejo portala javnih naročil najkasneje do 26.10.2022 do 12.00 ure. 

 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

ZA OBJAVO.zip