Javno naročilo Investicijsko vzdrževanje LC Planina - Dolenje

datum: 16.06.2022
kategorija: Javna naročila

Naročnik vabi zainteresirane ponudnike k oddaji ponudbe za javno naročilo Investicijsko vzdrževanje LC Planina - Dolenje.

Javno naročilo Investicijsko vzdrževanje LC Planina - dolenje je objavljeno na portalu javnih naročil pod zap. št. JN004119/2022-W01, z dne 15. 6. 2022.

Rok za oddajo ponudb je do 30. 6. 2022, do 9. ure. Ponudbe je potrebno oddati v elektronski obliki, preko infromacijskega sistema e-JN.

Ponudniki lahko z naročnikom komunicirajo le pisno, preko portala javnih naročil, do 23. 6. 2022, do 12. ure.

Dokumentacija JN