Javno naročilo Dobava in montaža opreme Prostora doživetij pekarske in mlinarske tradicije

datum: 06.12.2022
kategorija: Javna naročila

Naročnik vabi zainteresirane ponudnike k oddaji ponudbe za javno naročilo Dobava in montaža opreme Prostora doživetij pekarske in mlinarske tradicije.

Javno naročilo Dobava in monraža opreme Prostora doživetij pekarske in mlinarske tradicije je objavljeno na portalu javnih naročil pod zap. št. JN008163/2022-W01, z dne 6. 12. 2022.

Aktivnost se izvaja v okriru operacije Prostora doživetij pekarske in mlinarske tradicije, ki jo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Rok za oddajo ponedbe je do 12. 1. 2023, do 9. ure. Ponudbe je potrebno oddati v elektronski obliki, preko informacijskega sistema eJN.

Ponudniki lahko z naročnikom komunicirajo le pisno, preko portala javnih naročil, do 5. 1. 2023, do 12. ure.

Dokumentacija JN

 

Naročnik objavlja popravek popisov in dodatek k dokumentaciji JN, objavljeno pod JN008163/2022-K01, z dne 6. 12. 2023.

Popravek popisa in dopolnitev dokmentacije

 

Logo 4301-26/2022