Javno naročilo za asfaltacijo javnih poti v KS Otlica in KS Predmeja

datum: 17.06.2022
kategorija: Javna naročila

Naročnik vabi zainteresirane ponudnike k oddaji ponudbe za javno naročilo Asfaltacija javnih poti v KS Otlica in KS Predmeja.

Javno naročilo je objavljeno na portalu javnih naročil pod števiko JN004182/2022-W01 dne 17.6.2022

 

Rok za oddajo ponudb je do 4.7.2022 do 9.00 ure. Ponudbe je potrebno oddati v elektronski obliki preko informacijskega sistema e-JN 

 

Ponudniki lahko komunicirajo z naročnikom lepisno, preko portala javnih naročil do 27.6.2022 do 12.00 ure. 

 

 DOKUMENTACIJA JN