Javno naročilo Celovito hidravlično uravnoteženje vodooskrbnega sistema Hubelj - Skuk "Nadzorni inženir, koordinator VZD, geološki nadzor"

datum: 03.06.2021
kategorija: Javna naročila

Naročnik vabi zainteresirane ponudnike k oddaji ponudbe za javno naročilo Celovito hidravlično uravnoteženje vodooskrbnega sistema Hubelj - Skuk "nadzorni inženir, koordinator VZD, geološki nadzor".

Logo_EKP_kohezijski_sklad_SLO_slogan.jpg

Javno naročilo Celovito hidravlično uravnoteženje vodooskrbnega sistema Hubelj - Skuk "Nadzorni inženir, koordinator VZD, geološki nadzor" je bilo poslano v objavo na portal javnih naročil in TED dne 3. 6. 2021. Objava na portalu javnih naropil pod št. objave JN003773/2021-B01, dne 7. 6. 2021.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada.

Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostna naložba 6.1: Vlaganje v vodni sektor in sicer specifični cilj 2: večja zanesljivost oskrbe z zdravstveno ustrezno pitno vodo, kateremu sledi tudi predmetna investicija Občine Ajdovščina: Celovito hidravlično uravnoteženje vodooskrbnega sistema Hubelj - Skuk.

Rok za oddajo ponudb je do 13. 7. 2021, do 9. ure. Ponudbo je potrebno oddati v elektronski obliki, preko informacijskega sistema e-JN.

Ponudniki lahko z naročnikom komunicirajo le pisno, preko portala javnih naročil, do 30. 6. 2021, do 12. ure.

Dokumentacija JN

Dokumentacija Lokavec - Skuk

Dokumentacija VH izvir Hublja

Dokumentacija Višnje - Podkraj - Hrušica

Projektna naloga

Obrazci

ESPD

 

 Logo EULogo MOP