DatumNaslov
25.01.2017Informativno povabilo bankam k sodelovanju
01.12.2016Občinski svet Občine Ajdovščina podpira vpis pravice do pitne vode v Ustavo RS
28.10.2016Sklep s stališčem Občine Ajdovščina o vpisu pravice do pitne vode v Ustavo RS
07.10.2016Namera za oddajo cevne infrastrukture v najem in poziv k priglasitvi interesa
19.09.2016Predlog dokumenta Strategija razvoja turizma Vipavske doline na območju občin Ajdovščina in Vipava
17.08.2016Javno naznanilo o presoji vplivov kohezijskih projektov na okolje
19.05.2016Informativno povpraševanje - zobozdravstveno varstvo odraslih
06.05.2016Energetska sanacija in prenova javnih stavb Občine Ajdovščina - javni poziv promotorjem o zainteresiranosti za izvedbo projekta javno-zasebnega partnerstva
26.04.2016Povabilo kmetovalcem k nabavi embalaže v okviru kolektivne tržne znamke &"Izvorno iz Vipavske doline&"
25.02.2016Povabilo bankam k sodelovanju
10.02.2016Informativno povabilo bankam k sodelovanju
09.02.2016Prodaja službenih vozil - namera o sklenitvi neposredne pogodbe
17.12.2015Sklep o določitvi rokov za hišne priključke na kanalizacijo
05.10.2015Javni poziv za vstop v partnerstvo Lokalne akcijske skupine Vipavske doline
02.10.2015Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega OPN občine Ajdovščina in okoljskega poročila
02.10.2015Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Občinskega prostorskega načrta Občine Ajdovščina
26.08.2015Javni poziv za zbiranje predlogov kandidatov za imenovanje Občinske volilne komisije
01.07.2015Državni prostorski načrt za rekonstrukcijo prenosnih plinovodov
11.06.2015Stališča do pripomb javnosti k dopolnjenemu osnutku občinskega prostorskega načrta
17.03.2015Sklep o določitvi lokalno pomembnih deficitarnih poklicev
<< 12345 6