DatumNaslov
06.05.2016Energetska sanacija in prenova javnih stavb Občine Ajdovščina - javni poziv promotorjem o zainteresiranosti za izvedbo projekta javno-zasebnega partnerstva
26.04.2016Povabilo kmetovalcem k nabavi embalaže v okviru kolektivne tržne znamke &"Izvorno iz Vipavske doline&"
25.02.2016Povabilo bankam k sodelovanju
10.02.2016Informativno povabilo bankam k sodelovanju
09.02.2016Prodaja službenih vozil - namera o sklenitvi neposredne pogodbe
17.12.2015Sklep o določitvi rokov za hišne priključke na kanalizacijo
05.10.2015Javni poziv za vstop v partnerstvo Lokalne akcijske skupine Vipavske doline
02.10.2015Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega OPN občine Ajdovščina in okoljskega poročila
02.10.2015Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Občinskega prostorskega načrta Občine Ajdovščina
26.08.2015Javni poziv za zbiranje predlogov kandidatov za imenovanje Občinske volilne komisije
01.07.2015Državni prostorski načrt za rekonstrukcijo prenosnih plinovodov
11.06.2015Stališča do pripomb javnosti k dopolnjenemu osnutku občinskega prostorskega načrta
17.03.2015Sklep o določitvi lokalno pomembnih deficitarnih poklicev
16.02.2015Lokalni program kulture za obdobje od 2015 do 2018
22.01.2015Osnutek Lokalnega programa kulture za obdobje od 2015 do 2018
25.11.2014Zbiranje predlogov za imenovanje nadzornega odbora Občine Ajdovščina
07.11.2014Imenovanje delovnih teles občinskega sveta za obdobje 2014 - 2018
17.10.2014Namera o sklenitvi neposredne pogodbe
29.09.2014Javno naznanilo - dopolnitev o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka prostorskega načrta občine Ajdovščina in okoljskega poročila
22.09.2014Namera o sklenitvi neposredne pogodbe
<< 12345 6