Izhodišča za pripravo Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje zaselka Strane na Planini

datum: 13.12.2019
kategorija: Druge javne objave

Občina Ajdovščina objavlja izhodišča za pripravo Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje zaselka Strane na Planini.

Občina Ajdovščina je pričela s postopkom priprave in sprejema občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje zaselka Strane na Planini.

Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje zaselka Stane na Planini

Izhodišča za spremembe in dopolnitve OPPN za območje zaselka Strane na Planini 

Odločba z dne 12. 5. 2020 

Občanke in občani lahko svoje predloge in komentarje oddate na e-naslov obcina@ajdovscina.si