Izhodišča za pripravo Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje zaselka Strane na Planini

datum: 13.12.2019
kategorija: Druge javne objave

Občina Ajdovščina objavlja izhodišča za pripravo Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje zaselka Strane na Planini.

Občina Ajdovščina je pričela s postopkom priprave in sprejema občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje zaselka Strane na Planini.

 

Vabimo vas na predstavitev in javno obravnavo izhodišč, ki bo 7. 1. 2019 ob 16. uri v sejni sobi Občine Ajdovščina.

Občanke in občani lahko svoje predloge in komentarje oddate na e-naslov obcina@ajdovscina.si

Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje zaselka Stane na Planini

Izhodišča za spremembe in dopolnitve OPPN za območje zaselka Strane na Planini