Izhodišča za pripravo Občinskega podrobnega prostorskega načrta za večstanovanjsko sosesko Lipa v Ajdovščini

datum: 13.12.2019
kategorija: Druge javne objave

Občina Ajdovščina objavlja izhodišča za pripravo Občinskega podrobnega prostorskega načrta za večstanovanjsko sosesko Lipa v Ajdovščini.

Občina Ajdovščina je pričela s postopkom priprave in sprejema občinskega podrobnega prostorskega načrta za večstanovanjsko sosesko »Lipa«. v Ajdovščini. 

Predstavitev in javna obravnava izhodišč je potekala 8. 1. 2019 ob 16. uri v sejni sobi Občine Ajdovščina.

Občanke in občani lahko svoje predloge in komentarje oddate na e-naslov obcina@ajdovscina.si

Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za večstanovanjsko sosesko Lipa v Ajdovščini

Izhodišča za pripravo OPPN za večstanovanjsko sosesko Lipa v Ajdovščini 

Odločba MOP o izvedbi postopka celovite presoje vplivov na okolje