Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje zaselka Strane na Planini

datum: 27.05.2020
kategorija: Druge javne objave

Na poglagi 112. in 119. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/2017) Občina Ajdovščina objavlja Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje zaselka Strane na Planini .

 Javno naznanilo, 27. maj 2020 

Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev OPPN za območje zaselka Strane na Planini, ki ga je izdelalo podjetje Kreadom, d. o. o., iz Nove Gorice bo potekala od 3. junija do 3. julija 2020: 

- v avli Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina, v času uradnih ur; 

- v prostorih Krajevne skupnosti Planina; 

- v prostorih Krajevne skupnosti Ustje; 

- na spletni strani Občine Ajdovščina, www.ajdovscina.si. 

Javna obravnava dopolnjenega osnutka OPPN Strane na Planini bo potekala 24. junija 2020, ob 16.30, v Dvorani prve slovenske vlade v Ajdovščini. 

Obrazec za podajanje predlogov in pripomb 

POVEZANE VSEBINE: 

Izhodišča za pripravo Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje zaselka Strane na Planini