Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka OPPN za gradnjo vrtca Police v Ajdovščini in okoljskega poročila za OPPN za spremembo PNRP za gradnjo vrtca Police v Ajdovščini

datum: 27.05.2020
kategorija: Druge javne objave

Na podlagi 112. in 119. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/2017) Občina Ajdovščina objavlja Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka OPPN za gradnjo vrtca Police v Ajdovščini in okoljskega poročila za OPPN za spremembo PNRP za gradnjo vrtca Police v Ajdovščini.

 Javno naznanilo, 27. maj 2020 

Od 29. junija 2020 do preklica bo v avli Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina in na spletni strani Občine Ajdovščina, www.ajdovscina.si, potekala javna razgrnitev naslednjih dokumentov: 

- dopolnjen osnutek OPPN za gradnjo vrtca Police v Ajdovščini, ki ga je izdelalo podjetje IB Studio, d. o. o., Koper; 

- okoljsko poročilo za OPPN za spremembo PNRP za gradnjo vrtca Police v Ajdovščini, ki ga je izdelalo podjetje Matrika ZVO, d. o. o., Ljubljana. 

Javna obravnava dopolnjenega osnutka in okoljskega poročila OPPN za gradnjo vrtca Police v Ajdovščini bo potekala 8. julija 2020, ob 16.30, v Dvorani prve slovenske vlade v Ajdovščini. 

Obrazec za podajanje pripomb in predlogov 

POVEZANE VSEBINE: 

Izhodišča za pripravo Občinskega podrobnega prostorskega načrta za vrtec na Policah v Ajdovščini