Poročilo s posvetovanja z mladimi v fazi izdelave analize stanja in vizije prostorskega razvoja občine

datum: 22.03.2023
kategorija: Spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta

Za ciljno skupino mladih je bilo v sodelovanju z Mladinskim svetom Ajdovščina organizirano posvetovanje o njihovem videnju izzivov v prostoru, o potrebah mladih, povezanih s prostorom, in o njihovem videnju prihodnjega razvoja občine, ki bo poleg Strategije za mlade eden pomembnejših dokumentov v prihodnje.