Poročilo s posvetovanja o Krajinski zasnovi in Strokovni podlagi za razvoj poselitve - območje od Stomaža do Vrtovina

datum: 26.06.2023
kategorija: Spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta

To Poročilo opisuje potek in rezultate razprav posvetovanja za območje pod Čavnom, ki je 22. 5. 2023 potekalo v Vrtovinu in je zajemalo naslednje krajevne skupnosti: KS Stomaž, KS Malovše -Gojače, KS Potoče - Kamnje, KS Vrtovin.