Konstruktivna in zelo dobro obiskana delavnica na temo vizije razvoja mesta

datum: 12.04.2023
kategorija: Spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta

V Domu krajanov Ajdovščina je v torek potekala delavnica o analizi stanja in viziji razvoja mesta – Ajdovščina 2040. Posvetovanje v okviru priprave Urbanistične zasnove mesta Ajdovščina je prineslo konstruktivna izhodišča, ki bodo podlaga za nadaljnje načrtovanje in snovanje prostora.

tObčina Ajdovščina je pri postopku Sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta pristopila celostno – z željo, da se občanke in občani že v zgodnji fazi vključite v oblikovanje pobud. Četudi je zakonsko določeno, da se občanke in občani v fazo pobud vključijo šele pozneje, je Občina Ajdovščina možnost omogočila že v zgodnji fazi, in sicer v obliki delavnic, na katerih imate občanke in občani možnost podati mnenja, stališča, pripombe, vezane na javne površine, trajnostno mobilnost, podobo mesta in kvaliteto bivanja ter razvoj družbe nasploh. V torek, 12. aprila, je v Ajdovščini potekala prva delavnica, vezana na tUrbanistično zasnovo mesta Ajdovščina, s poudarkom na analizi stanja in viziji razvoja mesta 2040. Na srečanju so se udeleženci seznanili z namenom in vsebinami Urbanistične zasnove ter principi analize stanja, ki je njen začetni del. tIzpostavili so tiste tematike in izzive analize stanja, glede katerih so mnenja in predlogi prebivalcev ter uporabnikov mesta še posebej pomembni. Svoje poglede (kaj cenijo, kaj pogrešajo, kar predlagajo) so udeleženci izražali v razpravah v ožjih skupinah, v katerih so bili zelo zavzeti in konstruktivni, temelječi na vključujočih in sodelujočih pogledih. Zbrane informacije in podatki bodo uporabljeni  v nadaljnjih korakih izdelave analize stanja in bodo javno objavljeni v rubriki Spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta. V zaključnem delu srečanja so bili udeležence povabljeni še k razmisleku o viziji razvoja mesta do leta 2040. Prav odlična odzivnost, sodelovanje in izjemen iztržek mnenj so v zadovoljstvo tako udeležencev kot organizatorjev, ki so dobili trdne temelje za nadaljnje dogodke. Naslednje delavnice namreč sledijo – prihodnji teden bodo tri po vaseh, in sicer:

- Cesta, 17. april, Dom krajanov Cesta, ob 17. uri, delavnica na temo poselitve in krajinske zasnove – področje doline

Brje, 19. april, Prostori KS Brje ob 17. uri, delavnica na temo poselitve in krajinske zasnove – področje Vipavskih gričev

Col, 20. april, Dvorana Prostovoljnega gasilskega društva Col, ob 17. uri, delavnica na temo poselitve in krajinske zasnove – področje Gore

Vabljeni, da se srečanj udeležite, saj bomo le skupaj, ob plodnem dialogu lahko prišli do smiselnih prostorskih rešitev – tako za mesto kot podeželje.