Območje 2: Gora

Izglasovane pobude:

 • Asfaltacija poti do športnega parka v Podkraju, zaključna dela in postavitev lesenega objekta za druženje (št. 5, 15.000 €)
 • Postavitev informacijske table v Podkraju ter postavitev lesenega napisa »Dobrodošli« (št. 6, 7.500 €)
 • Postavitev pitnikov na Kovku in Otlici za rekreativne športnike  (št. 2, 5.000 €)
 • Obnova zidu in pločnika na pokopališču Otlica (št. 4, 15.000 €)
 • Izdelava ploščadi in plezalne stene ob športnem parku Lipov gaj na Colu (št. 1, 15.000 €)

Skupna vrednost izglasovanih pobud: 57.500 €

Izglasovane pobude 2021-22 območje 2

******************************

Mesto glasovanja:

 • KS Col: Prostori KS v Zadružnem domu
 • KS Otlica - Kovk: Dvorana KS
 • KS Podkraj: Dom krajanov Podkraj
 • KS Predmeja: Dom krajanov Predmeja

Datuma glasovanja:

 • sreda, 23. 6., med 17.00 in 20.00 (predčasno glasovanje)
 • nedelja, 27. 6., med 7.30 in 12.00 (redno glasovanje)

Letak s pobudami, ki ste ga prejeli na dom

 

Pobude, o katerih se lahko glasuje

Pobuda št. 1

Izdelava ploščadi in plezalne stene ob športnem parku Lipov gaj na Colu

Ob robu igrišča v športnem parku Lipov gaj bi se zgradilo ploščad in plezalno steno. Ploščad bi služila kot del plezalne stene, kjer bi se polagale blazine za obvarovanje pred padci, za priprave in ogrevanje pred plezanjem. V času organiziranih dogodkov bi služila kot oder za nastopajoče, saj bi bila nekoliko dvignjena od nivoja igrišča.

Ocenjena vrednost: do 15.000 EUR

Pobuda št. 2

Postavitev pitnikov na Kovku in Otlici za rekreativne športnike

Postavitev pitnikov za kolesarje in rekreativne športnike ob avtobusnih postajah na Kovku (Žlebič) in Otlici (Kitajska). Na Gori je vedno več rekreativnih športnikov, tako domačinov kot turistov, teren je razgiban in zahteven, zato bi bila potrebna voda za osvežitev in preprečitev dehidracije.

Ocenjena vrednost: do 5.000 EUR

Pobuda št. 3

Označba odcepov cest do zaselkov na Predmeji

Na križiščih kategoriziranih in nekategoriziranih cest po Predmeji se postavijo table s smermi in navedbami hišnih številk posameznih zaselkov. Glede na to, da je naselje Predmeja razpršeno na veliki površini, se obiskovalci ali pa tudi dostavljalci raznega blaga težko znajdejo kljub raznim mobilnim napravam za iskanje poti.

Ocenjena vrednost: do 15.000 EUR

Pobuda št. 4

Obnova zidu in pločnika na pokopališču Otlica

Obnova pokopališkega zidu in pločnika na otliškem pokopališču. Zid je treba v dolžini 60 m povsem obnoviti, ga nadzidati do enake višine okoli celega pokopališča in narediti novo kapo. Na pločniku je treba poskrbeti vsaj za nove robnike in fuge ter menjavo poškodovanih pranih plošč.

Ocenjena vrednost: do 15.000 EUR

Pobuda št. 5

Asfaltacija poti do športnega parka v Podkraju, zaključna dela in postavitev lesenega objekta za druženje

Asfaltacija dostopne poti do športnega parka v Podkraju bo omogočala mladim družinam in drugim vaščanom, da koristijo prostor za rekreacijo in druženje v naravi. Lesen objekt ob igrišču bo nudil pokrit prostor, ki bo omogočal lažjo organizacijo vaških dogodkov.

Ocenjena vrednost: do 15.000 EUR

Pobuda št. 6

Postavitev informacijske table v Podkraju ter postavitev lesenega napisa “Dobrodošli”

Predlaga se, da se v centru vasi Podkraj postavi informacijska tabla, ki bo vsebovala zemljevid pohodnih poti in ključne znamenitosti v okolici krajevne skupnosti. Tako bi promovirali te kraje in informirali ljudi, ki jih obiskujejo. Z napisom "Dobrodošli" pri vstopu v vas bi polepšali prihod v kraj in pozdravili mimoidoče.

Ocenjena vrednost: do 7.500 EUR

Pobuda št. 7

Turistično informacijsko središče Gora

Ureditev Turistično-informacijskega središča GORA za Predmejo, Otlico in Kovk: postavitev ekološke toalete, klopi in tabel (pot Po Dolu gor in dol; Predmeja z imeni domačij) na začetku Predmeje ter tabel pri pokopališču na Otlici (pot Po Angelski Gori; Otlica in Kovk z imeni domačij).

Ocenjena vrednost: do 25.000 EUR