Območje 3: Vipavski griči

Izglasovane pobude:

 • Pitniki na Vertovčvevi poti (št. 6, 13.600 €)
 • Ureditev počivališča in razgledne točke ob avtobusnem postajališču pod Brjami na odcepu za Kodrovi (št. 7, 15.000 €)
 • Park v borih na Ustjah (št. 10, 13.300,00 €)
 • Športne naprave na krožni poti na Ojstri vrh (št. 4 , 5.000 €)
 • Sanacija turistično informacijske točke Šmarje (št. 9, 9.150 €)

Skupna vrednost izglasovanih pobud: 56.050 €

Izglasovane pobude 2021-22 območje 3

******************************

Mesto glasovanja:

 • KS Brje: Učni center Brje
 • KS Gaberje: Dom krajanov Gaberje
 • KS Planina: Dom krajanov Planina
 • KS Šmarje: Gasilski dom
 • KS Ustje: Večnamenski prostor

Datuma glasovanja:

 • sreda, 23. 6., med 17.00 in 20.00 (predčasno glasovanje)
 • nedelja, 27. 6., med 7.30 in 12.00 (redno glasovanje)

 Letak s pobudami, ki ste ga prejeli na dom

 

Pobude, o katerih se lahko glasuje

Pobuda št. 1

Info točka, prostor za počitek in druženje pod kostanjem pri Kobolih

Na Planini, v zaselku Koboli, se v središču vasi poleg glavne ceste, ki povezuje Vipavsko dolino in Kras, nahaja stari kostanj, pod katerim so že postavljene klopi, vendar je prostor neurejen. Tam se ustavljajo kolesarji in pohodniki. Teren bi bilo potrebno izravnati ter postaviti informacijsko tablo, pitnik, koš za smeti, stojalo za kolesa, klop okrog debla drevesa in vrtiljak za otroke.

Ocenjena vrednost: do 15.000 EUR

Pobuda št. 2

Izgradnja pokritega objekta in postavitev otroških igral v Zavinu

Predlaga se izdelava enostavnega večnamenskega pokritega objekta in postavitev otroških igral (konjiček, vrtiljak, hiša s toboganim, dvojna gugalnica) ob športnem igrišču v Zavinu.

Ocenjena vrednost: do 15.000 EUR

Pobuda št. 3

Rekonstrukcija nekdanjega vodnjaka "štirne" in delna ureditev vaškega trga v Gaberjah

Prenova kulturne dediščine – očiščenje in prenova nekdanjega zbiralnika in vodnjaka na vaškem trgu, ureditev tlakovanja ter postavitev pitnika in informacijske table o zgodovini "štirne" kot dediščine vasi.

Ocenjena vrednost: do 14.500 EUR

Pobuda št. 4

Športne naprave na krožni poti na Ojstri vrh

Ob obstoječi pohodniški krožni poti na Ojstri vrh bi se postavilo rekreacijske športne naprave.

Ocenjena vrednost: do 5.000 EUR

Pobuda št. 5

Otroška igrala v Tevčah

Postavitev otroških igral v Tevčah na starem vaškem balinišču. V vasi ni nobenih igral za otroke, kjer bi se lahko varno družili. Potrebno bi bilo položiti podlogo za igrišče in postaviti otroška igrala ter 2 klopi.

Ocenjena vrednost: do 14.540 EUR

Pobuda št. 6

Pitniki na Vertovčevi poti

Vertovčeva pot je vedno bolj obiskana tudi med letom in ne samo v okviru organizacije pohoda. S petimi dodatnimi pitniki (poleg obstoječega v Šmarjah) bi pohodnikom omogočili dostop do pitne vode ob celotni trasi (Planina, Potok, Vrtovče, Uhanje, Ustje). S tem bi povečali obisk te poti ter zmanjšali vnos PVC embalaže na to območje.

Ocenjena vrednost: do 13.600 EUR

Pobuda št. 7

Ureditev počivališča in razgledne točke ob avtobusnem postajališču pod Brjami na odcepu za Kodrovi

Ureditev počivališča in razgledne točke ob avtobusnem postajališču pod Brjami na odcepu za Kodrovi, ureditev dveh parkirnih mest za goste, postavitev orientacijskega zemljevida Briji, postavitev mize in dveh klopi ter nosilca za kolesa, namestitev korita za rože in koša za odpadke, ureditev dostopa do vaškega vodnjaka s koritom, zasaditev medonosnih dreves na brežini ob cesti.

Ocenjena vrednost: do 15.000 EUR

Pobuda št. 8

Obnova vodnjaka v zaselku Marci - Planina, ki je v lasti občine Ajdovščina

Predlaga se, da se vodnjak v zaselku Marci - Planina obnovi in uredi okolica ob vodnjaku, saj gre mimo veliko pohodnikov, kolesarjev in motoristov, vsako leto pa tam poteka tudi pohod Po Vertovčevi poti. Bistvo predloga je, da se sanira v tako obliko, da bo za pohodnike na pogled lepo, ko bodo šli mimo, za krajane pa varno in tudi lepo urejeno.

Ocenjena vrednost: do 13.899 EUR

Pobuda št. 9

Sanacija turistično informacijske točke Šmarje

Sanacija in dokončna ureditev TI točke Šmarje, funkcionalni in estetsko polepšan videz točke (asfalt s podlago, betonska podlaga na platoju in ostala gradbena dela).

Ocenjena vrednost: do 9.150 EUR

Pobuda št. 10

Park v borih na Ustjah

Park v borih zajema ureditev varovalnega gozda pred vasjo Ustje v park za oddih in rekreacijo. Gozd nosi kolektivni spomin generacij, ki so ga uporabljale za hitrejšo pot domov ali pa so se v njem igrale. Očiščene steze, urejene poti in nove razgledne točke bodo nudile možnost aktivnega oddiha ter ohranitev dediščine skozi projekte, ki se bodo v njem odvijali.

Ocenjena vrednost: do 13.300 EUR