Območje 4: Dolina - vzhod

Izglasovane pobude:

 • Ureditev pokopališča Budanje in Dolga Poljana: žarni zid, žarno pokopališče, pot med grobovi (št. 6, 25.000 €)
 • Ureditev vaškega studenca v Dolgi Poljani (št. 5, 5.000 €)
 • Pregradna dvižna zavesa v Dvorani Edmunda Čibeja v Lokavcu  (št. 1, 14.005,60 €)
 • Informacijska tabla in ureditev parkirnega mesta v strnjenem delu vasi Dolga Poljana (št. 7, 5.000 €)
 • Menjava in sanacija dotrajanih ograj v KS Žapuže (št. 3, 10.000 €)

Skupna vrednost izglasovanih pobud: 59.005,60  €

Izglasovane pobude 2021-22 območje 4

******************************

Mesto glasovanja:

 • KS Budanje: Stara šola
 • KS Dolga Poljana: Dom krajanov Dolga Poljana
 • KS Lokavec: Dvorana Edmunda Čibeja
 • KS Žapuže: Dom krajanov Žapuže

Datuma glasovanja:

 • sreda, 23. 6., med 17.00 in 20.00 (predčasno glasovanje)
 • nedelja, 27. 6., med 7.30 in 12.00 (redno glasovanje)

 Letak s pobudami, ki ste ga prejeli na dom

 

Pobude, o katerih se lahko glasuje

Pobuda št. 1

Pregradna dvižna zavesa v Dvorani Edmunda Čibeja v Lokavcu

Pregradna montažna zavesa bo z razdelitvijo dvorane na dve polovici omogočila sočasno izvajanje več športnih dejavnosti, predvsem kadar se uporablja tudi plezalna stena. Ob manjših kulturnih in drugih prireditvah pa bo pregradna zavesa omogočila tudi zmanjšanje prireditvenega prostora ter s tem pripomogla k prijetnejšemu vzdušju in boljši zvočnosti dvorane.

Ocenjena vrednost: do 14.005,60 EUR

Pobuda št. 2

Družabni prostor – nadstrešek med dvorano in asfaltnim igriščem

Nadstrešek med športno dvorano Edmunda Čibeja in asfaltnim igriščem v Lokavcu bo predstavljal pokrit družabni prostor z zaščito pred dežjem in soncem, ki bo služil različnim namenom: druženju, izvedbi različnih prireditev, praznovanjem, srečanjem različnih skupin, kulturnim in rekreativnim dejavnostim ter drugim dogodkom in dejavnostim.

Ocenjena vrednost: do 11.700 EUR

Pobuda št. 3

Menjava in sanacija dotrajanih ograj v KS Žapuže

Zamenjava dotrajanih in neustreznih zaščitnih ograj na dveh mostovih v Kožmanih ter sanacija (barvanje) obstoječih zaščitnih ograj v okolici doma krajanov in drugih lokacijah po krajevni skupnosti Žapuže. Neustreznost ograj ogroža varnost za najmlajše prebivalce.

Ocenjena vrednost: do 10.000 EUR

Pobuda št. 4

Sanacija požarne poti in zaščita Doma krajanov Žapuže pred erozijo previsne stene

Sanacija in utrditev požarne poti neposredno za domom krajanov. Cesta se ob večjih neurjih poseda in material se odnaša in posipa po cca 8 m visoki pečini neposredno na dom krajanov ter pomožne objekte v okolici doma. Cesta ima večji pomen, saj v primeru požara služi kot dostopna pot. S sanacijo se bo zaščitil dom in njegova okolica.

Ocenjena vrednost: do 15.000 EUR

Pobuda št. 5

Ureditev vaškega studenca v Dolgi Poljani

Na robu vasi stoji vaški studenec, tudi spomeniško pomemben, še iz pred druge svetovne vojne, iz katerega teče zelo dobra pitna voda. Predlaga se obnova, tlakovanje, ureditev objekta, da bo turistično privlačen.

Ocenjena vrednost: do 5.000 EUR

Pobuda št. 6

Ureditev pokopališča Budanje in Dolga Poljana: žarni zid, žarno pokopališče, pot med grobovi

Pokopališče je ogledalo vasi, budanjsko celo dveh: Budanj in Dolge Poljane. Ker je vedno več žarnih pokopov, bi ga bilo potrebno temu primerno urediti. S tem bi pridobili prostor za več grobov in tudi izboljšali estetski izgled. V prvi vrsti je potrebno poskrbeti za varnost obiskovalcev s tem, da bi postavili ograjo.

Ocenjena vrednost: do 25.000 EUR

Pobuda št. 7

Informacijska tabla in ureditev parkirnega mesta v strnjenem delu vasi Dolga Poljana

Dosedanja informacijska tabla (oglasna deska) v vasi Dolga Poljana je na neprimernem zasebnem kraju. Nova bi bila na bolj vidnem mestu. Potreba je tudi po parkirišču v strnjenem delu vasi.

Ocenjena vrednost: do 5.000 EUR