Skupina: Mladi

V to skupino lahko projekte predlagajo in o njih glasujejo le mladi med 15. in 29. letom. Predlogi so lokacijsko vezani na celotno območje občine, zanje pa je namenjenih 60.000 EUR.

Izglasovane pobude:
 

  • Postavitev pitnika na počivališču za kolesarje pri Napoleonovem mostu v Dolenjah (št. 4, 15.000 €)
  • Ureditev rekreacijske točke ob Vertovčevi poti (št. 6, 15.000 €)
  • Naprave za rekreacijo, tekaško-srehajalne poti v Selu in okolici (št. 1, 14.700 €)
  • Wajduski G'rfiti (št. 8, 5.000 €)
  • #Wokviri.se (št. 7, 10.000 €)

Skupna vrednost izglasovanih pobud: 59.700 €

Izglasovane pobude 2021-22 skupina mladi

******************************

Glasovanje za skupino mladi bo potekalo na glasovalnih mestih v vseh krajevnih skupnostih.

Datuma glasovanja:

  • sreda, 23. 6., med 17.00 in 20.00 (predčasno glasovanje)
  • nedelja, 27. 6., med 7.30 in 12.00 (redno glasovanje)

 

Pobude, o katerih se lahko glasuje

Pobuda št. 1

Naprave za rekreacijo, tekaško-sprehajalne poti v Selu in okolici

Vse več občanov se rekreira in nimajo prostora, kjer bi se ogreli in po rekreaciji raztegnili. V korona časih se je še posebej izkazalo, da bi take površine na prostem prišle zelo prav. Zato se predlaga rekreacijske naprave, ki bi bile povezane z označenimi tekaškimi potmi, podest za raztegovanje, klopi, mize za klepet in počitek po rekreaciji.

Ocenjena vrednost: do 14.700 EUR

Pobuda št. 2

Postavitev kolesarskega poligona v Malovšah

Projekt obsega postavitev infrastrukture za kolesarski poligon na parceli 1214 k.o. Gojače. Kolesarski poligon bo umeščen v Malovšah na stičišču 4 krajevnih skupnosti. Dodatna turistična ponudba bo utrdila zahodni del občine Ajdovščina kot turistično destinacijo.

Ocenjena vrednost: do 15.000 EUR

Pobuda št. 3

Ureditev mladinske sobe v prostorih KS Gaberje

V prostorih KS Gaberje se uredi mladinska soba ter opremi s fitnes napravami.

Ocenjena vrednost: do 10.000 EUR

Pobuda št. 4

Postavitev pitnika na počivališču za kolesarje pri Napoleonovem mostu v Dolenjah

Pobuda obsega montažo javnega pitnika pri Napoleonovem mostu, vključno z izgradnjo 320 m vodovodnega priključka od zadnje hiše – Dolenje 2 do urejene površine s klopmi pri reki Vipavi. Po rekreacijski poti okrog "Ajdovskega polja" se dnevno rekreira veliko tekačev, pohodnikov in kolesarjev. Ker je pot dolga 5 km, posebej ob poletnih mesecih primanjkuje pitnik na sredini poti, ob počivališču s klopjo.

Ocenjena vrednost: do 15.000 EUR

Pobuda št. 5

Nakup multimedijske opreme za predvajanje video vsebin v Budanjah

Projektni predlog zajema nakup kakovostnega projektorja in projekcijskega platna s pripadajočo opremo za predvajanje avdio-video vsebin (prenosni računalnik, ozvočenje, mikrofoni ...). Namen nakupa je predvajanje video vsebin tako v mladinskem centru v Budanjah kot tudi na krajevnih prireditvah.

Ocenjena vrednost: do 15.000 EUR

Pobuda št. 6

Ureditev rekreacijske točke ob Vertovčevi poti

Postavitev rekreacijskih naprav, miz in klopi ob zaselku Marci na Planini in Vertovčevi poti in na stičišču več pohodnih poti. Rekreacijska točka bi tako domačinom kot tudi tujcem služila za razgibavanje, sprostitev in druženje.

Ocenjena vrednost: do 15.000 EUR

Pobuda št. 7

#Wokviri.se

Postavitev kovinskih okvirjev v obliki znamenitosti Ajdovščine na priljubljenih turističnih točkah, kot so Fužine, grajsko obzidje, izvir Hublja, Škol. Poleg bodo stebrički s QR-kodami, katere bi obiskovalci lahko skenirali s telefoni in bi jih preusmerile na spletno stran Vipavska dolina, kjer so opisane turistične znamenitosti. Na stebričkih bi bil tudi napis v stilu “Ali ste vedeli, da ...? ”.

Ocenjena vrednost: do 10.000 EUR

Pobuda št. 8

Wajduski G'rfiti

V okolici Mladinskega kulturnega centra Hiša mladih je veliko praznih, betonskih sten, katere bi mladim umetnikom, občanom Občine Ajdovščina, pod nadzorom občine namenili kot prostor za izražanje umetniškega duha. Projekt bi zajemal poslikavo stopnic na igrišču v Palah in betonske stene stavbe v Palah pri novem Skate parku. Mladi bi tako sooblikovali prostore, ki so jim namenjeni.

Ocenjena vrednost: do 5.000 EUR