Območje 1: Ajdovščina - mesto

Mesto glasovanja:

  • Dom krajanov Ajdovščina, Prešernova 26

Mesto glasovanja odprto:

V nedeljo, 19. junija 2016, od 8:00 do 12:00.

Pobude, o katerih se glasuje:

Zaporedna številka: 1
Ime projekta: Pešpot med zidovi vrtov starega mestnega jedra
Kratek opis projekta: Predlaga se tlakovanje pešpoti od novega parkirišča Stari mlin do tržnice (mimo stare trgovine Peko) po vzoru tlakovanja v vasi Vipavski Križ oziroma skladno s podobo ureditve novega parkirišča Stari mlin. Tako bo omogočena uporaba tudi v primeru dežja, mamicam z vozički in invalidnim osebam.
Ocenjena vrednost: do 9000 €

Zaporedna številka: 2
Ime projekta: Asfalt in rešetke – Prešernova 10
Kratek opis projekta: Predlaga se ureditev parcele 1002 k.o. Ajdovščina (Prešernova 10 ­pred hišo Malorka za brezdomce), ki je nujno potrebna asfalta in novih rešetk za odtok vode. Ob deževju se nabira in odteka v garaže bližnjih hiš.
Ocenjena vrednost: do 14000 €

Zaporedna številka: 3
Ime projekta: Ureditev prostora za umetniške skulpture
Kratek opis projekta: Predlagamo, da se ob novi pešpoti ob Hublju uredi prostor, kjer bi lahko umetniki postavljali skulpture oz. doprsne kipe zaslužnih Ajdovcev.
Ocenjena vrednost: do 5000 €

Zaporedna številka: 4
Ime projekta: Ureditev soseske Ribnik
Kratek opis projekta: Kljub pozitivnim spremembam se je soseska Ribnik “postarala” in potrebuje ureditev. Predlaga se postavitev dodatnih otroških igral in klopi, košev za smeti in košev za pasje iztrebke. Prav tako se predlaga zasaditev nekaj dreves in sanacijo dotrajanih asfaltnih pešpoti.
Ocenjena vrednost: do 15000 €

Zaporedna številka: 5
Ime projekta: Označbe pohodnih, tekaških in kolesarskih poti
Kratek opis projekta: Predlaga se ureditev izhodišča poti ob novem parkirišču za ajdovskim gradom. Izhodišče naj bi bilo opremljeno z zemljevidom pohodnih pešpoti, tekaških in kolesarskih poti ter s pokrito ploščadjo. Poti naj bodo tudi označene z imeni, variantami in razdaljo. Pot bi bila del projekta celotne zgornje Vipavske doline.
Ocenjena vrednost: do 8000 €

Zaporedna številka: 6
Ime projekta: Ureditev javne površine v soseski Ulica Vena Pilona in Na Brajdi
Kratek opis projekta: Predlaga se ureditev površine s predvidenim prostorom za razstavo umetniških del. Predlaga se tudi prostor za formo vivo in postavitev preprostih otroških igral iz naravnih materialov, z namenom ureditve, prepoznavnosti in dviga kulturne zavesti občanov.
Ocenjena vrednost: do 6800 €

Zaporedna številka: 7
Ime projekta: Vodnik po pomoči in socialno zdravstvenih storitvah za občane
Kratek opis projekta: Po zgledu brošure, ki jo je izdala Občina Kanal ob Soči, se predlaga izdaja vodnika po pomoči in socialno zdravstvenih storitvah, predvsem za starejše občane. V njem bodo na enem mestu zbrane vse informacije, kje in kako najti pomoč, ko jo občani potrebujejo. E­verzija bi bila dostopna tudi na spletni strani občine.
Ocenjena vrednost: do 6300 €

Zaporedna številka: 8
Ime projekta: Zasaditev javnega zeliščnega vrta
Kratek opis projekta: Predlog se nanaša na zasaditev javnega zeliščnega vrta/skalnjaka v centru Ajdovščine, dostopnega za vse občane.  Zeliščni vrt bi lahko deloval tudi v okviru šole ali izvenšolskih dejavnosti. Lokacija naj bo v centru Ajdovščine, da bi ga lahko koristili vsi.
Ocenjena vrednost: do 5000 €

Zaporedna številka: 9
Ime projekta: Ureditev pločnikov po Lavričevi cesti, Idrijski cesti in Polževi ulici
Kratek opis projekta: Predlaga se ureditev pločnikov po Lavričevi cesti, Idrijski in Polževi ulici, odstranitev (strupenih) oleandrov s površin igral na cesti v Žapuže in tudi nadzor nad psi, ki jih lastniki puščajo, da se svobodno sprehajajo po naselju.
Ocenjena vrednost: do 5000 €

Zaporedna številka: 10
Ime projekta: Ureditev klančine Na Livadi
Kratek opis projekta: Predlaga se ureditev klančine – prehoda od Livade do bivših kasarn Srečka Kosovela. Klančina bi omogočala prehod mamicam z vozički, kolesarjem in invalidom. Potrebna pa je takšna ureditev, da motoristi s prehitro vožnjo ne bi mogli ogrožati drugih.
Ocenjena vrednost: do 6000 €