Na Colu tehtali o izvedljivosti pobud

Osme delavnice v okviru projekta Moja pobuda, ki je 17. maja 2016 potekala na Colu, se je udeležilo okoli 10 občank in občanov.

Predlagane so bile pobude s področij turizma, medsebojnega povezovanja krajanov znotraj posamezne krajevne skupnosti, pa tudi med krajevnimi skupnostmi, kolesarskih poti, komunikacije, varnosti, urejanja prostora, varovanja kulturne desiščine in orientacije po prostoru.

Velik del predlaganih pobud je takšne narave, da občankam in občanom z omejenimi informacijami na sami delanici ni uspelo ugotoviti, ali bi bile izvedljive ali ne. Vprašanje izvedljivosti se najpogosteje veže na dva vidika: 1. Ali je pobuda finančno dovolj skromna, da jo je mogoče izpeljati znotraj finančnih okvirov projekta in 2. Koga vse je potrebno upoštevati kot deležnika pri določeni pobudi, kdo vse mora biti vpleten v izvedbo?

Prav zaradi takšnih in podobnih vprašanj, ki se pojavljajo in povečini tudi najdejo odgovor, ima projekt Moja pobuda tudi izobraževalno vrednost. Preko njega se vsi vpleteni učimo demokracije, gradnje skupnosti in ustvarjalnega razmišljanja o zviševanju kakovosti življenja.