Moja pobuda - participativni proračun v Občini Ajdovščina

"Moja pobuda" je projekt uresničevanja participativnega proračuna v Občini Ajdovščina.

Objavljamo uradne rezultate glasovanja (potrjeni na seji KVPO, 2. julija 2018)

 

 Zaključno poročilo projekta Moja pobuda 2018

Posamezni občan ali skupina občanov lahko na posebnem obrazcu predlaga projekt v vrednosti največ 25.000 €. Komisija za vloge in pobude občanov bo pobude preučila in tiste, ki ustrezajo merilom, podala na glasovanje.

Žig v okviru projekta Moja pobudaIzglasovani projekti se bodo uresničili v letih 2019 in 2020.

V aprilu po različnih krajevnih skupnostih potekajo delavnice, na katerih je predstavljen participativni proračun, merila za izbor pobud, možno pa je tudi oblikovati osnutke pobud. Vabljeni!

Za potrebe projekta so krajevne skupnosti razdeljene na področja na način, ki v najvišji možni meri zagotavlja skladen razvoj vseh delov občine in enakomerno porazdelitev sredstev.

Letak projekta

Tadej Beočanin, župan

Spoštovane občanke, spoštovani občani!

Občina Ajdovščina je s participativnim proračunom orala ledino v Sloveniji. Nadeli pa smo mu bolj prijazno ime – Moja pobuda. Izkazalo se je, da imate občani veliko zanimivih idej in mnoge smo s skupnimi močmi že pospremili v življenje.

Vabim vas, da izkoristite novo priložnost, se povežete z drugimi krajani, oblikujete dobre projekte in poskrbite za podporo tem projektom. Sami najbolje veste, kaj je za vaš kraj najbolj primerno in potrebno ter kako ga narediti še bolj prijaznega za življenje.

Vabljeni k sooblikovanju proračunov občine za leti 2019 in 2020!

Tadej Beočanin