Kaj je participativni proračun prinesel v letih 2017 in 2018?

V tem razdelku predstavljamo nekaj pobud, ki so bile uresničene v prejšnjem krogu participativnega proračuna.

Ime projekta: Spominska soba Matije Vertovca v Šmarjah

Kratek opis projekta: V osnovni šoli v Šmarjah se ena od učilnic preuredi v spominsko sobo Matije Vertovca, ki je veliko storil na področju vinogradništva in izobraževanja ljudi, v kateri bodo na vpogled njegova dela. Ureditev prostora je mogoča z manjšimi posegi (pleskanje ipd.). Na tak način bi po zaprtju šole dali objektu novo namembnost.


Ime projekta: Sončne stene sv. Pavla - učna pot za revitalizacijo naravne in kulturne dediščine

Kratek opis projekta: Krožna učna pot dolžine 1.400m z informacijskimi tablami. Predlaga se tudi ureditev parkirišča z jasnimi oznakami markacij ter urejen prostor za počitek (mize, klopi, koši ipd.). Na najvišjih delih učne poti bo urejen ograjen učni vrt z avtohtonimi rastlinami tega področja.