Območje 3: Vipavski griči

Mesta glasovanja:

  • KS Brje: Učni center Brje (stara OŠ)
  • KS Gaberje: Martinova dvorana v Gaberjah (stara OŠ)
  • KS Planina: Dom krajanov Planina (stara OŠ)
  • KS Šmarje: Gasilski dom – prostori KS Šmarje
  • KS Ustje: Večnamenski prostor KS, Ustje 18

Mesta glasovanja odprta:

  • V četrtek, 14. junija 2018, od 17:00 do 19:00 in
  • v nedeljo, 17. junija 2018, od 8:00 do 12:00.

Pobude, o katerih se glasuje:

Zaporedna številka: 1:

Ime projekta: Obnova jezerca ter vodnega izvira na Vrtovčevi poti pod Ostrim vrhom

Kratek opis projekta: Pobuda zajema ureditev jezerca − kala pod Ostrim vrhom z namenom ohranitve vode v kalu čez celo leto. S tem bo urejeno tudi počivališče za pohodnike po Vrtovčevi poti in oskrba divjadi z vodo.

Ocenjena vrednost: do 14.963,80 €

Zaporedna številka: 2:

Ime projekta: Sanacija vodnjaka in ureditev okolice vodotoka na območju KS Brje

Kratek opis projekta: Ureditev vodnjaka in okolice z namenom ohranjanja kulturne dediščine ter povabilo turistom na obstoječo oljčno pot.

Ocenjena vrednost: do 13.500 €

Zaporedna številka: 3:

Ime projekta: Muzej na prostem: predstavitev orodja za košnjo, vinogradništvo in vinarstvo v Gaberjah

Kratek opis projekta: Na prostem bi postavili 2 leseni konstrukciji (muzeja): 1. za predstavitev orodja za košnjo, 2. za predstavitev orodja za vinogradništvo in vinarstvo.

Ocenjena vrednost: do 15.000 €

Zaporedna številka: 4:

Ime projekta: Turistična vstopna točka v Vipavsko gričevje pred vasjo Dolenje

Kratek opis projekta: Pred vasjo Dolenje se uredi vstopno točko s parkiriščem za avtomobile, klopmi in mizo ter informativno tablo o celotni ponudbi Vipavskih gričev. Točko se uredi tako, da bo za mimoidoče obiskovalce privlačna. Namen je zaustaviti mimoidoče turiste, jim zagotoviti potrebne informacije in jim predstaviti ponudbo Vipavskih gričev.

Ocenjena vrednost: do 25.000 €

Zaporedna številka: 5:

Ime projekta: Ureditev poti iz Planine − zaselek Koboli do cerkvice pri Sv. Pavlu

Kratek opis projekta: Ureditev poti iz Planine − zaselek Koboli do cerkvice pri Svetem Pavlu. Glede na to, da tja prihaja vedno več pohodnikov in obiskovalcev, bi bilo popravilo poti smiselno, saj je tudi zelo lepa razgledna točka z razgledom od Razdrtega do Italije.

Ocenjena vrednost: do 12.000 €

Zaporedna številka: 6:

Ime projekta: Tabla in zloženke z opisom vasi in lokalnih ponudnikov v Gaberjah

Kratek opis projekta: Izdelala naj bi se tabla in zloženke z opisom vasi Gaberje in lokalnih ponudnikov.

Ocenjena vrednost: do 10.000 €

Zaporedna številka: 7:

Ime projekta:Postavitev pitnika, stojala za kolesa, košev za odpadke, droga za zastave ter info table za planto na info točki v Šmarjah

Kratek opis projekta: Turistično društvo Vinoreja ureja turistično točko v Šmarjah. Doslej smo postavili mize in klopi, informacijski tabli, posadili drevje in planto z avtohtonimi trtami, a nimamo točke s pitno vodo. Pri prekopavanju smo naleteli na balvana, ki bi ju radi uporabili za ureditev pitnika. Za dokončno ureditev bi potrebovali še stojala za kolesa, koš za odpadke, drog za zastavo in informacijsko tablo.

Ocenjena vrednost: do 5.100 €

Zaporedna številka: 8:

Ime projekta: Sanacija dela Vertovčeve poti od zaselka Potok do kapelice na križišču Ostri vrh−Gaberje v dolžini 1800 m

Kratek opis projekta: Sanacija dela poti od zaselka Potok do kapelice na križišču poti Ostri vrh−Gaberje v dolžini 1800 m. Pot je izpostavljena meteornim vodam, ki jo ob vsakem deževju poškodujejo. Potrebno je urediti odvodnavanje ter nasutje. Popravljena pot bo pohodnikom omogočala boljše pogoje za izvedbo pohodov po Vertovčevih poteh, lastnikom zemljišč ob poti, kolesarjem in intervencijskim vozilom pa dostop.

Ocenjena vrednost: do 12.000 €

Zaporedna številka: 9:

Ime projekta: Pokritje meteornega jaška ter ureditev površin za parkiranje v Dolenjah oz. pešpoti za sprehajalce

Kratek opis projekta: Pokritje meteornega jarka ter ureditev površin za parkiranje v Dolenjah oz. pešpoti za sprehajalce.

Ocenjena vrednost: do 15.000 €