Območje 6: Dolina - zahod

Mesta glasovanja:

  • KS Batuje: stara OŠ
  • KS Črniče: Dom krajanov Črniče
  • KS Gojače − Malovše: Dom krajanov v Gojačah
  • KS Kamnje − Potoče: Dom krajanov v Kamnjah (stara OŠ)
  • KS Selo: Dom krajanov Selo
  • KS Vrtovin: Dvorana Vrtovin

Mesta glasovanja odprta:

  • V četrtek, 14. junija 2018, od 17:00 do 19:00 in
  • v nedeljo, 17. junija 2018, od 8:00 do 12:00.

Pobude, o katerih se glasuje:

Zaporedna številka: 1:

Ime projekta: Stavbna dediščina vaških jeder Vipavske doline (praktični dogodki, izobraževanje, aktivno vključevanje krajanov, izvedba skupnostnih akcij …)

Kratek opis projekta: S pobudo želimo ovrednotiti stavbno dediščino, predvsem vaških jeder ter arhitekturo Vipavske doline, ter pripraviti idejne zasnove za ureditev odprtih javnih površin z vključevanjem zainteresiranih domačinov, izvedbo dogodkov in študentskega arhitekturnega tabora. Namen projekta je povečati prepoznavnost in atraktivnost vaških jeder.

Ocenjena vrednost: do 24.000 €

Zaporedna številka: 2:

Ime projekta: Info tabla pri izhodu z AC v Selu

Kratek opis projekta: Postavitev informacijske table pri izhodu z avtoceste na parkirišču gasilskega doma Selo. Vsebina table bi obsegala lokacije športnih površin, sprehajalnih in tekaških poti ter razne koristne informacije, ki bi predstavile vas in njene prebivalce.

Ocenjena vrednost: do 10.000 €

Zaporedna številka: 3:

Ime projekta: Vizualizacija naselbine na Sv. Pavlu nad Vrtovinom

Kratek opis projekta: Izveden bo zajem podatkov na terenu, nato pa se bodo podatki računalniško obdelali z rekonstrukcijo naselbine (umestitev v naravno okolje, 3D model z umestitvijo objektov). S takim pristopom bomo preteklost približali tudi mlajši generaciji in prispevali k razvoju dediščinskega turizma.

Ocenjena vrednost: do 25.000 €

Zaporedna številka: 4:

Ime projekta: Ureditev protismradnih pokrovov vaške kanalizacije v Batujah

Kratek opis projekta: Batuje imajo po vasi speljano staro kanalizacijsko omrežje, iz katerega se širi neznosen smrad, kar je zelo moteče tako za prebivalce Batuj kot za prišleke, ki zaidejo v našo vas. Ta pobuda zajema zamenjavo in ureditev plinotesnih pokrovov, rešetk in kanalet, ki bodo preprečile uhajanje neprijetnih vonjav iz vaške kanalizacije.

Ocenjena vrednost: do 9.500 €

Zaporedna številka: 5:

Ime projekta: Igrišče za košarko in rekreacijo v Potočah

Kratek opis projekta: Potočani si želimo manjše košarkarsko igrišče za športno rekreiranje, namenjeno otrokom in odraslim. Ker je kvadratura zemljišča na razpolago majhna, želimo postavitev le enega koša. Za ta namen bi bilo potrebno teren pripraviti s postavitvijo podpornega zidu na severni strani zemljišča, teren zravnati, asfaltirati, postaviti koš in zaščitno mrežo.

Ocenjena vrednost: do 15.000 €

Zaporedna številka: 6:

Ime projekta: Nakup zemljišča za parkirišča v Selu

Kratek opis projekta: S tem predlogom želimo pridobiti zemljišče v strnjenem delu vasi, kjer imajo domačini in obiskovalci velike probleme s parkiranjem.

Ocenjena vrednost: do 15.000 €

Zaporedna številka: 7:

Ime projekta: Igrišče za odbojko na mivki ob športnem igrišču v Črničah

Kratek opis projekta: Pod osnovno šolo v Črničah je pod obstoječim asfaltiranim igriščem zatravljena in neizkoriščena javna površina. Na tej površini bi zgradili igrišče za odbojko na mivki, ograjeno z mrežo. Igrišče bi pomenilo možnost za dodatno športno aktivnost za vse krajane, tako za mlade v tem okolišu kot tudi za šolske in obšolske športne dejavnosti OŠ Črniče.

Ocenjena vrednost: do 15.000 €

Zaporedna številka: 8:

Ime projekta: Trg Gojače: projektna dokumentacija ureditve trga v Gojačah

Kratek opis projekta: S projektnim predlogom »Trg Gojače« bo pridobljena projektna dokumentacija za celovito ureditev trga oziroma vaškega jedra v Gojačah, ki je varovano območje naselbinske dediščine in lahko z ureditvijo postane ena od prepoznavnih turističnih točk Vipavske doline.

Ocenjena vrednost: do 9.000 €

Zaporedna številka: 9:

Ime projekta: Ureditev prostora s pitno vodo v Malovšah

Kratek opis projekta: Prostor je v bližini pokopališča in naselja Malovše ter ob poti na Sv. Pavel, kjer parkirajo avtomobili. Predlagam ureditev prostora s tlakovanjem, koritom, klopjo in zasaditvijo rastlin. Z omenjenim posegom bi pridobili prostor za druženje in primeren izgled pomembnega prostora v vasi ter zagotovitev pitne vode za pohodnike na Sv. Pavel.

Ocenjena vrednost: do 15.000 €

Zaporedna številka: 10:

Ime projekta: Izdaja knjižice z opisi znanih ljudi zahodnega dela ajdovske občine

Kratek opis projekta: Izdaja brošure (knjižice), ki bo poskrbela, da ljudje in dogodki, ki so prispevali k ustvarjanju zgodovine zahodnega dela ajdovske občine, ne bodo pozabljeni.

Ocenjena vrednost: do 15.000 €

Zaporedna številka: 11:

Ime projekta: Skrb za kulturno krajino na Ravnah − korita Slejki

Kratek opis projekta: Na javni površini se v zaselku Slejki, Ravne nahaja neurejen in propadajoč objekt iz dobe naših prednikov. Gre za staro korito in majhno kamnito hišico ob njem. Z ureditvijo in obnovitvijo te naselbinske dediščine bi spodbudili skrb in odnos do objektov ter v vasi pridobili urejen prostor za sprejem pohodnikov, turistov in za druženje krajanov.

Ocenjena vrednost: do 15.000 €

Zaporedna številka: 12:

Ime projekta: Ureditev vstopne točke v vas Kamnje v povezavi z zgodbo in tradicijo košnje na Mali gori

Kratek opis projekta: Projekt zajema ureditev vstopne točke v vas Kamnje v povezavi z zgodbo in tradicijo košnje na Mali gori.

Ocenjena vrednost: do 15.000 €