Obvestila

V Gojačah izvedena prva delavnica

datum: 03.04.2018
kategorija: Moja pobuda 2018

Ležeči policaji, športna soba, povezovalna kolesarska steza, obnova pročelja pokopališča in prometno ogledalo so nekatere od pobud, ki so bile izpostavljene na prvi delavnici Moja pobuda v Gojačah.

Delavnica je potekala v Domu krajanov Gojače - Malovše, ki spada v območje 6, Dolina – zahod in vključuje krajevne skupnosti: Črniče, Gojače – Malovše, Selo, Batuje, Vrtovin in Kamnje – Potoče. Še ena delavnica za to območje bo potekala 16. aprila ob 19.00 v prostorih Krajevne skupnosti Batuje. 

Na delavnici so bili prisotni predstavniki občine, podžupan Alojzij Klemenčič, direktorica občinske uprave Mojca Remškar Planinc, pridružil pa se je tudi predsednik Komisije za vloge in pobude občanov, ki neposredno bdi nad projektom, Vilko Brus.

Poleg občanov in izvajalcev so bili prisotni tudi predstavniki treh krajevnih skupnosti, katerih vloga je promocija projekta med občani. Predstavniki Občine so z občani iskali poti, kako določeno pobudo oblikovati na način, da bo ustrezala merilom, ki slonijo na zakonodajnih nalogah in zmožnostih Občine. Podžupan Klemenčič je izpostavil dejstvo, da ne gre za udarniške akcije, pač pa za aktivnosti, katerih izvajalec je Občina, direktorica uprave pa je nakazala smer tesnega sodelovanja predlagateljev pobud z Občino.

Glavni poudarki delavnice pa so bili tudi, da bo glas občanov slišan in da bodo njihovi predlogi, tudi, če ne bodo ustrezali merilom projekta Moja pobuda, lahko realizirani skozi druge možnosti in projekte Občine ali krajevnih skupnosti.