Obvestila

Vipavska plaža in ureditev poti

datum: 06.04.2018
kategorija: Moja pobuda 2018

Delavnica na Ustju, že tretja po vrsti, je znova prinesla veliko pobud po prometni ureditvi, športnem igrišču, ureditvi Vipavske plaže, da bo primerna tudi za družine, monitoringu čistosti Vipave in ureditvi pohodniške poti.

Poleg občanov in predsednika krajevne skupnosti Ustje sta se delavnice udeležila predstavnika občine, podžupan Mitja Tripkovič in Mojca Božič.

Že v fazi predstavljanja meril se je pojavila pobuda občini, naj se merila nekoliko spremenijo, saj so določene izglasovane pobude v prejšnjem krogu izpadle, ker je zanje zmanjkalo financ, vendar je bila razlika v znesku, zaradi katerega so izpadle, precej nizka, predlagatelji pa bi bili pripravljeni tudi prilagoditi pobudo in znižati stroške.

Prav tako je bil podan predlog, da se v primeru združevanja pobud bolj smiselno opredli finance.

Na delavnici je bilo prisotnih več kot 15 občanov, od tega nekaj takšnih, ki so s svojimi predlogi sodelovali že predlani. Tako so tudi njihove izkušnje pripomogle h kvaliteti delavnice. Diskusija se je med drugim dotaknila primerov, pri katerih prisotnim lastništvo in pristojnosti občine še niso bili jasni - vendar sta predstavnika občine obljubila pomoč in bosta odgovore zainteresiranim podala naknadno.

Delavnica je potekala v konstruktivnem vzdušju, zato lahko s tega območja upravičeno pričakujemo dobre pobude!