Obvestila

V manjših krajevnih skupnostih je potrebno še bolj stopiti skupaj!

datum: 10.04.2018
kategorija: Moja pobuda 2018

Delavnice v Žapužah so se udeležili v veliki večini pripadniki prav tamkajšnje krajevne skupnosti, zato je potekala v luči potrebe po boljši ureditvi odpadnih voda.

Z odvodnjavanjem imajo krajani že dolgo časa težave, voda ob deževju pa poplavno ogroža tudi njihove domove. Pojavile pa so se tudi pobude po ureditvi in označitvi stare Rimske ceste in povezovalni kolesarski poti.

Delavnice se je poleg krajanov in predsednika krajevne skupnosti Žapuže Zvonka Vidmarja, udeležil podžupan Mitja Tripkovič. V uvodnem nagovoru je opravičil župana, ki se z državno gospodarsko delegacijo, ki jo sestavljajo zunanji minister in predstavniki podjetja Pipistrel, mudi na Kitajskem. Ob tem je izpostavil zavezanost Občine gospodarskemu napredku in načelu, da se v Ajdovščini obljubljene zadeve tudi zares izvedejo. 

V veliko pomoč pri snovanju pobud pa je bila tudi Mojca Božič, predstavnica občinske uprave, ki se je skupaj s krajani poglobila v načrtovanje sanacije odvodnjavanja, pojasnila je tudi, na kak način je možno v kraj napeljati optiko.

Diskusija je nanesla tudi na temo povezovanja s sosednjimi krajevnimi skupnostmi in projekti, ki bi lahko dvignili kakovost življenja občank in občanov na celotnem območju Dolina - vzhod. Manjše krajevne skupnosti v projektu Moja pobuda namreč pogosto izražajo zaskrbljenost, ali jim bo na glasovanju sploh uspelo pridobiti kakšno pobudo ali ne.