Obvestila

Športni park v Podkraju

datum: 11.04.2018
kategorija: Moja pobuda 2018

Podkraj je odlično izhodišče za različne športne dejavnosti, ne samo za domačine, pač pa tudi za ostale občane. Domačini bi zato radi dokončali športni park z zunanjimi fitness napravami, baliniščem in prostorom za druženje.

Na delavnici v Podkraju, ki sta se je poleg krajanov udeležila podžupan Mitja Tripkovič in predstavnica občinske uprave Mojca Božič, je diskusija takoj zavila v smer ureditve športnega parka. Načrti so bili že precej izoblikovani, udeleženci delavnice pa dokaj enotni. Del časa je bil posvečen postavljanju finančne strukture investicije, saj je za umestitev na glasovanje realna finančna struktura ključnega pomena. 

Udeleženci delavnice pa so poleg pobude izpostavili tudi močno potrebo po ureditvi cest, saj je prometna infrastruktura dotrajana. Želijo tudi, da Občina nameni večji delež sredstev njihovi krajevni skupnosti, saj se oddaljeni čutijo zapostavljene. Predstavnika Občine sta pojasnila nekatera prizadevanja, da se v sodelovanju s sosednjimi občinami uredijo prometne povezave.